Kapect compound 120 ML

Kapect compound

  • Scientific Name: Pectin+Kaolin+ Trimethoprime Sulphamethoxazole
  • Dosage: 120 ML
  • Type: Syrup

Price: 15.59 SAR.


مصر السعودية الكويت عمان الامارات